Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

03 | İlkçağ
05 | Kaynakça

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Kaynakça yani bibliyografya ülkemizde ilk bibliyografya:Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
Ülkemizde çağdaş anlamda bibliyografya çalışmaları, 1928 yılında yapılan Harf Devrimi'nden sonra başladı. Ancak, Türk kültürüyle ilgili ilk bibliyografya niteliğinde birçok çalışmalar vardır. Abdurrahman Bestami'nin "Mevzuatü'I-Ulûm" (Bilimlerin Konuları), Molla Lütfi'nin "El- Metâlib-i İlâhiye" (Tanrısal Dilekler), Abdülzâde Mehmet Tahir'le, Serkis Orpelyon'un birlikte düzenledikleri "Mahzenü'1-Ulûm" (Bilimlerin Mahzeni), Hüsamettin Ahmet'in "Miftahü's-Süeada" (Mutluluğu Bulanların Anahtarı), Kâtip Çelebi'nin "Keşfü'z-Zünûn" (Şüpheli Şeylerin
Keşfi) gibi eserleri, bibliyografik türde ilk kitaplar olarak sayılabilir.

İlk kez 1930 yılında yayınlanmaya başlanan ulusal nitelikteki genel bibliyografyanın adı, "Türkiye'de Çıkan Kitap, Gazete ve Mecmualardan
Bahsetmek Üzere Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Heyeti Tarafından Çıkarılan Neşriyat Bülteni"dir.,